Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Μονάδα Ειδικών Βιοχημικών Αναλύσεων

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Ιατρικής

Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Ασκληπιού 1, 26504 Πάτρα

Τηλ. 2610997936

Fax. 2610969167

Email:  cstath@med.upatras.gr

grafanaki@med.upatras.gr


Προβολή Τμήματος Ιατρικής σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους