Ειδικές Βιοχημικές Αναλύσεις

Κατάλογος Εξετάσεων

Η Μονάδα Ειδικών Βιοχημικών Αναλύσεων του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας του Τμήματος Ιατρικής παρέχει τις εξής εξειδικευμένες εξετάσεις:

 

1. Ποσοτικός προσδιορισμός κατεχολαμινών πλάσματος (αδρεναλίνη, επινεφρίνη, νορεπινεφρίνη)

2. Ποσοτικός προσδιορισμός ομοκυστεΐνης ορού

3. Ποσοτικός προσδιορισμός σεροτονίνης ορού

4. Ποσοτικός προσδιορισμός ΙL-2 ορού

5. Ποσοτικός προσδιορισμός ισταμίνης πλάσματος

6. Ποσοτικός προσδιορισμός υδρόξυ-προλίνης ούρων

7. Ανίχνευση ολιγοκλωνικών αντισωμάτων στο ΕΝΥ

8. Ανίχνευση ολιγοκλωνικών αντισωμάτων στον ορό

9. Ανίχνευση GM1 αυτοαντισωμάτων IgG έναντι γαγγλιοσιδίων

10. Ανίχνευση GM2 αυτοαντισωμάτων IgG έναντι γαγγλιοσιδίων

11. Ανίχνευση GM2 αυτοαντισωμάτων IgG έναντι γαγγλιοσιδίων

12. Ανίχνευση GD1a αυτοαντισωμάτων IgG έναντι γαγγλιοσιδίων

13. Ανίχνευση GD1b αυτοαντισωμάτων IgG έναντι γαγγλιοσιδίων

14. Ανίχνευση GT1b αυτοαντισωμάτων IgG έναντι γαγγλιοσιδίων

15. Ανίχνευση GQ1b αυτοαντισωμάτων IgG έναντι γαγγλιοσιδίων

16. Ανίχνευση GM1 αυτοαντισωμάτων IgM έναντι γαγγλιοσιδίων

17. Ανίχνευση GM2 αυτοαντισωμάτων IgM έναντι γαγγλιοσιδίων

18. Ανίχνευση GM2 αυτοαντισωμάτων IgM έναντι γαγγλιοσιδίων

19. Ανίχνευση GD1a αυτοαντισωμάτων IgM έναντι γαγγλιοσιδίων

20. Ανίχνευση GD1b αυτοαντισωμάτων IgGM έναντι γαγγλιοσιδίων

21. Ανίχνευση GT1b αυτοαντισωμάτων IgM έναντι γαγγλιοσιδίων

22. Ανίχνευση GQ1b αυτοαντισωμάτων IgM έναντι γαγγλιοσιδίων

 

Από την έναρξη της λειτουργίας της, η Μονάδα έχει επεκτείνει δυναμικά τον κατάλογο των αναλύσεων που προσφέρει σύμφωνα με τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Κλινικών.

 

Στην πρώτη φάση ανάπτυξής της, η Μονάδα υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.