Υποδομές - Ανθρώπινο Δυναμικό

Υποδομές

Η Μονάδα Ειδικών Βιοχημικών Αναλύσεων στεγάζεται στο Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας του Τμήματος Ιατρικής και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στις Πανεπιστημιακές Κλινικές.

 

Ο εξοπλισμός της μονάδας μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: Automated Isoelectric Focusing System (SEBIA), Automated ELISA system (BIOTEK) και HPLC (Waters).

 

Ανθρώπινο δυναμικό


Καθηγητές

Διονύσιος Δραΐνας drainas@med.upatras.gr +302610969127, +302610969870, +302610997746
Δημήτριος Καλπαξής dimkal@med.upatras.gr +302610996124
Κωνσταντίνος Σταθόπουλος cstath@med.upatras.gr +302610997932

Βοηθητικό Προσωπικό

Κατερίνα Γραφανάκη ΒSc, MSc, MD, PhD grafanaki@med.upatras.gr +302610997936