Βιογραφικό Σημείωμα


Όνομα

Βασίλης Τζούνακας (Επικ. Καθηγητής)


Θέση

Καθηγητής


email
vtzounakas@upatras.gr

τηλέφωνο
+302610997519


Ακαδημαϊκή Θέση

Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας

Σπουδές και Θέσεις

  • Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2009
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική", Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2011
  • Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Βιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2015


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Βιοχημεία μεταβολισμού – Μεταβολισμός ενέργειας, οξειδοαναγωγικό ισοζύγιο
  • Βιολογία της μετάγγισης και μοριακά μονοπάτια σηματοδότησης γήρανσης και θανάτου ερυθροκυττάρων σε συνθήκες επιταχυνόμενης γήρανσης
  • Βιοδείκτες αίματος (ερυθροκυτταρικοί και εξωκυττάριοι) σε παθοφυσιολογικές συνθήκες
  • Ιατρική ακριβείας στη μετάγγιση. Επίδραση του γενετικού υπόβαθρου και των εγγενών βιοχημικών και αιματολογικών χαρακτηριστικών του αιμοδότη και του αιμολήπτη στη φυσιολογία, το οξειδοαναγωγικό ισοζύγιο και το μεταβολισμό μεταγγιζόμενων ερυθροκυττάρων (donor/recipient variation effect)