Βιογραφικό Σημείωμα


Όνομα

Κωνσταντίνος Σταθόπουλος (Καθηγητής)


Θέση

Καθηγητής


email
cstath@med.upatras.gr

τηλέφωνο
+302610997932


Ακαδημαϊκή Θέση

Καθηγητής ΒιοχημείαςΣπουδές και Θέσεις

Πτυχίο Βιολογίας, Παν/μιο Πατρών 1991

Διδακτορικό δίπλωμα Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής Παν/μιο Πατρών 1996

Postdoctoral research associate, Yale University, USA 1998-2002

Επικ. Καθηγητής, Τμ. Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Παν/μιο Θεσσαλίας 2002-2009

Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2009-2014

Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2014 -Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Λειτουργική γονιδιωματική ανάλυση ενζύμων που εμπλέκονται στην βιογένεση και αμινοακυλίωση των μορίων tRNA σε παθογόνους μικροοργανισμούς.

tRNA-εξαρτώμενη εξω-ριβοσωμική βιοσύνθεση πεπτιδίων σε παθογόνους μικροοργανισμούς. Ανίχνευση νέων μοριακών στόχων για αντιβιοτικά.

Μελέτη της πρωτεΐνης La ως ρυθμιστικού παράγοντα κατά την βιογένεσης μορίων tRNA και rRNA

Μοριακή και βιοχημική διερεύνηση μεταλλάξεων σε μιτοχονδριακά γονίδια tRNA τα οποία σχετίζονται με σοβαρά μεταβολικά σύνδρομα σε ανθρώπινους πληθυσμούς.

tRNA-εξαρτώμενη ρύθμιση ριβοδιακοπτών  (riboswitches) σε παθογόνα βακτήρια.

Μελέτες στην δράση και ρύθμιση της αποικοδόμησης του mRNA μέσω αποαδενυλίωσης.

 Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

 

1. Stathopoulos C., Li T., Longman R., Vothknecht U.C., Becker H.D., Ibba M. and Söll D. (2000). One polypeptide with two aminoacyl-tRNA synthetase activities. Science 287: 479-482.

2. Stathopoulos C., Kim W., Li T., Anderson I., Palioura S., Whitman W. and Söll D. (2001) Cysteinyl-tRNA synthetase is not essential for the viability of the archeaon Methanococcus maripaludis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98: 14292-14297.

3. Kamtekar S., Kennedy D.W., Wang J., Stathopoulos C., Söll D. and Steitz, T.A. (2003) The structural basis of cysteine aminoacylation of tRNAPro by prolyl-tRNA synthetases Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100: 1673-1678.

4. Ruan B., Bovee M.L., Sacher M., Stathopoulos C., Poralla K., Francklyn C.S. and Söll D. (2005) A unique hydrophobic cluster near the active site contributes to differences of borrelidin inhibition among threonyl-tRNA synthetases. J. Biol. Chem. 280: 571-577. (ΙF: 4.773)

5. Bailly M., Giannouli S., Blaise M., Stathopoulos C., Kern D and Becker H. D. (2006) A single tRNA base-pair mediates bacterial tRNA-dependent biosynthesis of asparargine. Nucleic Acids Res. 34: 6083-6094

6. Zifa E., Giannouli S., Theotokis P., Stamatis K., Mamuris Z. and Stathopoulos C. (2007) Mitochondrial tRNA mutations: functional and clinical perturbations. RNAbiology 4: 38-66

7. Giannouli S., Kyritsis A., Malissovas N., Becker H. D. and Stathopoulos C. (2009) On the role of an unusual tRNAGly isoacceptor in Staphylococcus aureus. Biochimie 91: 344-351

8. Giannouli S., Labrou M., Kyritsis A., Ikonomidis A., Pournaras S., Stathopoulos C. and Tsakris A. (2010) Detection of mutations in FemABX protein family in oxacillin-susceptible, mecA positive Staphylococcus aureus clinical isolates J. Antimicrob. Chemoth. 65: 626-633

9. Pournaras S., Ntokou E., Zarkotou O., Ranellou K., Themeli-Digalaki K., Stathopoulos C. and Tsakris A. (2013) Emergence of linezolid-dependent Staphylococcus epidermidis bloodstream isolates. Emerging Infect. Dis. 19: 129-132

10. Saad N. Y., Stamatopoulou V., Drainas D., Stathopoulos C. and Becker H. D. (2013) Τwo-codon T-box riboswitch binding two tRNAs. Proc. Natl. Acad. Sci. published ahead of print July 15, 2013, doi:10.1073/pnas.1304307110

 

 Download βιογραφικού σε μορφή pdf