Βιογραφικό Σημείωμα


Όνομα

Γεωργία Κουρνούτου, M.Sc


Θέση

Μεταπτυχιακός Φοιτητής


email
gkurnutu@upatras.gr

τηλέφωνο
+302610996124


Ακαδημαϊκή Θέση

Υποψήφιος διδακτορας (ΠΜΣ ΒΙΕ 2010), Ερευνητική ομάδα Δ. ΚαλπαξήΣπουδές και Θέσεις

Πτυχίο Βιολογίας (2010), Παν/μιο Πατρών