Βιογραφικό Σημείωμα


Όνομα

Ηλίας Σκεπαρνιάς, M.Sc


Θέση

Μεταπτυχιακός Φοιτητής


email
hskeparnias@upatras.gr

τηλέφωνο
+30-2610997936


Ακαδημαϊκή Θέση

Υποψήφιος διδακτορας, Ερευνητική ομάδα Κ. Σταθόπουλου