Βιογραφικό Σημείωμα


Όνομα

Kωνσταντίνα Νίκα


Θέση

Λέκτορας


email
knika@upatras.gr

τηλέφωνο