Βιογραφικό Σημείωμα


Όνομα

Kωνσταντίνα Νίκα (Επικ. Καθηγήτρια)


Θέση

Καθηγητής


email
knika@upatras.gr

τηλέφωνο
+302610969126