Βιογραφικό Σημείωμα


Όνομα

Παναγιώτα Γιαννοπούλου


Θέση

Μεταπτυχιακός Φοιτητής


email
p.giannopoulou@upnet.gr

τηλέφωνο
2610996124


Ακαδημαϊκή Θέση

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια (Π.Μ.Σ. ΒΙΕ) 
Ερευνητική Ομάδα Δ. Καλπαξή

Σπουδές και Θέσεις

Πτυχίο Βιολογίας (2015), Παν/μιο Πατρών