Βιογραφικό Σημείωμα


Όνομα

Ιωάννης Βλαχογιάννης


Θέση

Μεταπτυχιακός Φοιτητής


email
vlacho.giannis92@gmail.com

τηλέφωνο
6949411067


Ακαδημαϊκή Θέση

Μεταπτυχιακός φοιτητής, Ερευνητική ομάδα Γ. Ντίνου

Σπουδές και Θέσεις

Απόφοιτος τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών (2015)

Απόφοιτος Γενικού Λυκείου (2010)