Βιογραφικό Σημείωμα


Όνομα

Έλενα Πλέσσα


Θέση

Μεταπτυχιακός Φοιτητής


email

τηλέφωνο


Ακαδημαϊκή Θέση

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Ερευνητική ομάδα Γ. Ντίνου