Βιογραφικό Σημείωμα


Όνομα

Αθανάσιος-Νασίρ Σόκατ


Θέση

Μεταπτυχιακός Φοιτητής


email
a.sokat@upnet.gr

τηλέφωνο
+302610997936


Ακαδημαϊκή Θέση

Μεταπτυχιακός φοιτητής, Ερευνητική ομάδα Κ. Σταθόπουλου