Βιογραφικό Σημείωμα


Όνομα

Βασιλική Σταματοπούλου (Επικ. Καθηγήτρια)


Θέση

Καθηγητής


email
v.stam@upatras.gr

τηλέφωνο
+302610996124


Ακαδημαϊκή Θέση

Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοχημείας