Βιογραφικό Σημείωμα


Όνομα

Δημήτριος Καλπαξής


Θέση

Καθηγητής


email
dimkal@med.upatras.gr

τηλέφωνο
+302610996124


Ακαδημαϊκή Θέση

Καθηγητής Βιοχημείας

Αντιπρύτανης στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της έρευνας (2010-2014)Σπουδές και Θέσεις

Πτυχίο Βιολογιας, Παν/μιο Πατρών 1974

Πτυχίο Χημείας, Παν/μιο Πατρών 1979

Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιοχημεία, Τμήμα Χημείας Παν/μιο Πατρών 1981Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Mechanism of antibiotic action against protein synthesis

Role of monovalent and divalent ions and polyamines during protein synthesis

Studies on specific mutations in ribosomal components and their effect on the function of ribosome

Use of protein synthesis as a bio-marker in environmental surveillance studies

 Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

1. I. Amarantos, and D. L. Kalpaxis (2000). Photoaffinity polyamines: interactions with AcPhe-tRNA free in solution or bound at the P-site of Escherichia coli ribosomes. Nucleic Acids Res., 28, 3733-3742.

2. G. Dinos, D. Wilson, Y. Teraoka, W. Szaflarski, P. Fucini, D. L. Kalpaxis and K. H. Nierhaus (2003). Dissecting the inhibition mechanisms of edeine and pactamycin: Antagonistic interplay on the ribosome between these translational inhibitors. Mol. Cell, 13, 113-124

3. A. Petropoulos, M. A. Xaplanteri, G. P. Dinos, D. N. Wilson and D. L. Kalpaxis (2004). Polyamines affect diversely the antibiotic potency: insight gained from kinetic studies of the blasticidin S and spiramycin with functional ribosomes. J. Biol.Chem., 279, 26518-26525.

4. E. C. Kouvela, A. D. Petropoulos and D. L. Kalpaxis (2006) Unraveling new features of clindamycin interaction with functional ribosomes and dependence of the drug potency on polyamines. J. Biol. Chem., 281, 23103-23110.

5. M. A. Xaplanteri, G. Papadopoulos, F. Leontiadou, T. Choli-Papadopoulou and D. L. Kalpaxis (2007) The contribution of the zinc-finger motif to the function of Thermus thermophilus ribosomal protein S14. J. Mol. Biol., 369(2):489-97.Κατεβάστε το αρχείο σε pdf