Βιογραφικό Σημείωμα


Όνομα

Γεώργιος Ντίνος (Καθηγητής)


Θέση

Καθηγητής


email
dinosg@upatras.gr

τηλέφωνο
+302610996125


Ακαδημαϊκή Θέση

Καθηγητής Βιοχημείας

Σπουδές και Θέσεις

Πτυχίο Χημείας, ΕΚΠΑ 1979

Διδακτορικό Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής Παν/μιο Πατρών, 1995Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μελέτη της βιοσύνθεσης του ριβοσώματος.

Ανάπτυξη νέων αναστολέων-αντιβιοτικών που θα παρεμποδίζουν την συγκρότηση του ριβοσώματος.

Συνδυασμένες λειτουργικές και κρυσταλλογραφικές μελέτες νέων κετολιδίων, αποτελεσματικών έναντι ανθεκτικών στελεχών και πιθανών μελλοντικών θεραπευτικών εργαλείων.

 Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

1. Dinos G, Wilson D, Teraoka Y, Fucini P, Kalpaxis D and Nierhaus K. (2004) Dissecting the inhibition mechanisms of edeine and pactamycin: Antagonistic interplay on the ribosome between these translational inhibitorsMoll Cell 13: 113-124.

2. Petropoulos A, Kouvela E, Dinos G, and Kalpaxis D (2008) Stepwise Binding of Tylosin and Erythromycin to Escherichia coli Ribosomes, Characterized by Kinetic and Footprinting Analysis. J Biol Chem 283(8):4756-65.

3. Petropoulos AD, Kouvela EC, Starosta AL, Wilson DN, Dinos GP and Kalpaxis DL (2008) Time-resolved binding of azithromycin to Escherichia coli ribosomes. J Mol Biol. 385:1179-1192.

4. Kouvela EC, Kalpaxis DL, Wilson DN, and Dinos GP (2009) A distinct mode of interaction of a novel ketolide antibiotic that displays enhanced antimicrobial activity. Antimicrob Agents Chemother. 53:1411-1419.

5. Krokidis MG, Kostopoulou ON, Kalpaxis DL, and Dinos GP. (2010) Dissecting the ribosomal inhibition mechanism of a new ketolide carrying an aryl-alkyl group at C-13 of its lactone-ring. International Journal of Antimicrobial Agents, 35:235-239.

 Download βιογραφικού σε μορφή pdf