Βιογραφικό Σημείωμα


Όνομα

Διονύσιος Δραΐνας


Θέση

Καθηγητής


email
drainas@med.upatras.gr

τηλέφωνο
+302610969127, +302610969870, +302610997746


Ακαδημαϊκή Θέση

Καθηγητής Βιοχημείας

Διευθυντής Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας Τμήματος Ιατρικής Παν/μιου Πατρών

Διευθυντής Μονάδας Ειδικών Βιοχημικών ΑναλύσεωνΣπουδές και Θέσεις

Πτυχίο Βιολογίας, ΕΚΠΑ 1975

PhD in Biochemistry, University of Glasgow, UK 1978 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Mελέτες επί της RNase P από μύκητες, βακτήρια και ανθρώπινες κυτταρικές σειρές

Η RNase P ως στόχος για την ανάπτυξη νέων αναστολέων

Η RNase P ως εργαλείο στην γονιδιακή θεραπεία Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

1. Kalavrizioti D, Vourekas A, Stamatopoulou V, Toumpeki C, Giannouli S, Stathopoulos C, and Drainas D. (2006) RNA-mediated therapeutics: from gene inactivation to clinical application. Current Topics in Med. Chem. 6, 1737-1758.

2. Vourekas A, Kalavrizioti D, Zarkadis IK, Spyroulias GA, Stathopoulos C, and  Drainas D. (2007). Identification of a gene that encodes a 40.7 kDa protein associated with Dictyostelium discoideum ribonuclease P holoenzyme. Biochimie, 89, 301-310.

3. Kalavrizioti D, Vourekas A, and Drainas D. (2007) DRpp20 and DRpp40, two protein subunits of ribonuclease P from Dictyostelium discoideum. Gene 400, 52-59.

4. Toumpeki C, Vourekas A, Kalavrizioti D, Stamatopoulou V, and Drainas.D. (2008) Activation of bacterial Ribonuclease P by macrolides. Biochemistry 47(13), 4112-4118.

5. Magoulas G, Papaioannou D, Papadimou E,  and Drainas D.  (2009) Preparation of spermine conjugates with acidic retinoids with potent ribonuclease P inhibitory activity. Eur. J. Med. Chem. 2009 Jun;44(6):2689-95

 Κατεβάστε το αρχείο σε pdf